Ενθαρρύνει το παιδί που εκφοβίζει

παρατ-ενθαρυθν-εκφ

Παραμένει ουδέτερη

παρατ-ουδετερη

Παρεμβαίνει στο επισόδειο

παρατ-παρεμβ

Μιλάει στην εκπαιδευτικό

παρατ-καθηγητρ

 

 

Advertisements